Nacka | Trädfällning | Beskärning | Arborist | Värmdö


VI HJÄLPER DIG 
MED DINA TRÄD

Professionell trädfällning och beskärning i Nacka & Värmdö

Godkända arbetsmetoder enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2012:1)

Vi utför professionell trädfällning i Nacka och på Värmdö.

Innan vi åtar oss ett uppdrag gör vi oftast en bedömning och riskanalys på plats. Detta besök är helt kostnadsfritt och nödvändigt för att vi skall göra en bedömning av det effektivaste och säkraste sättet att fälla träden.
Att precisionsfälla ett träd från marken är givetvis det smidigaste alternativet men inte alltid det säkraste. Står trädet trångt, nära byggnader eller andra hinder bör trädet tas ner bit-för bit med hjälp av sektionsfällning. Det innebär att våra arborister klättrar upp i träden med hjälp av selar och rep, det gör att vi kommer åt i hela kronan oavsett trädets placering, utan att riskera skador på byggnader och omgivning. Vid sektionsfällning krävs inte några tunga fordon som kan skada känslig miljö och infrastruktur.
Trädfällning är alltid förknippat med stora risker och bör överlåtas till proffs. Saltsjö Trädvå
rd har den expertis, utbildning och erfarenhet som krävs.

Låt oss ta hand om dina träd

Träd i urbana miljöer behöver omsorg och vård för att nå sin fulla potential och estetiska prakt. Att beskära träd kräver kunskap, erfarenhet och en blick för trädet.
Med många års erfarenhet som professionella arborister är våra ögon tränade i att se hur en kronutglesning kan ge mer ljus på tomten och mindre löv på gräsmattan. En kronreducering kan spara ett växthus, fasad och tak från grenslitage utan att trädet ser stympat ut.
Mer sol på altanen, d
ålig bild på TV ´n eller hängande grenar över tak. Detta är några exempel på problem som ofta kan lösas genom en korrekt utförd trädbeskärning.
Vilka åtgärder som behövs för just ditt träd beror på flera omständigheter. Varje träd har sin historia, placering och karaktär. Tillsammans resonerar vi om olika möjligheter samt lämpliga åtgärder för ditt träd.
Varje träd är unikt. Kontakta oss så vi kan rekommendera en beskärning som passar för Er och
Ert träds behov.

Olika beskärningsmetoder:

Borttagning av döda, svaga eller korsande grenar. Dessa kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.

Borttagning eller reducering av grenverk som är i konflikt med exempelvis elledningar, fasader, granntomt eller gatlyktor.

Borttagning av oönskat grenverk för mer ljus, bättre utsikt eller lättare framkomlighet.

Förbättring av trädets struktur för en ökad stabilitet och på så sätt reducera risken för stam- eller grenbrott vid hård vind eller storm.

Uppbyggnadsbeskärning