ARBORIST

Ordet arborist kommer av latinets Arbo som betyder träd. En arborist är specialiserad på trädvård  i trädgårdar och städer. Vårt fokus är att bevara träd och hålla dom sunda, säkra och vackra. Vi vårdar, beskär, fäller och planterar, oftast i bebyggd miljö, till skillnad från skogsarbetaren. Vi utför arbeten i Nacka, Värmdö och södra Stockholm. 

Vad gör en arborist?

Arbetsuppgifter för arborister brukar vara trädfällning, trädbeskärning och sektionsfällning men kan även innefatta rådgivning och plantering. En utav de absolut vanligaste uppgifterna är vad vi brukar kalla kronrensing, vilket innebär att skadade eller döda grenar tas bort från ett träd. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar ingår också i arbetet.

Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare.

Arborist i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm. Erik på Saltsjö Trädvård hjälper dig med trädfällning och trädvård i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm.
Arborist i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm. Erik på Saltsjö Trädvård hjälper dig med trädfällning och trädvård i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm.

Varför anlita en arborist?

Det är fullt möjligt att själv fälla sina egna träd eller att ta bort döda grenar, men ibland kan det behövas hjälp från experter. Ett stort träd nära ditt hus kan falla på ditt eget hus, det samma gäller vid större grenar. För att slippa betala dyra reparationskostnader kan det istället vara smart att lägga ner lite extra pengar för att anlita en arborist istället.

Välvårdade träd är attraktiva och kan öka värdet på din fastighet medan vanskötsel av träd kan bli kostsamt i längden. Beskärning av träd eller trädfällning - i synnerhet av större träd - kan vara ett farligt och dyrt arbete. Trädvård och trädfällning kräver i de flesta fall hjälp av professionella med erfarenhet.

Arborister jobbar med specialgjorda hand- och motorsågar. Oftast klättrar arboristen upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona.