TRÄDBESKÄRNING

För att hålla ett träd friskt och vackert kan det behöva beskäras. Vänta inte tills du har ett problemträd, utan forma och hjälp ditt träd till bra balans och friskt grenverk och ett omfång som passar platsen. Vi gör olika typer av trädbeskärning på allt från stora barr- och lövträd till små fruktträd i Nacka, Värmdö och södra Stockholm. 

Hamling/knothamling av ask i Nacka, Saltsjö-Boo.
Hamling/knothamling av ask i Nacka, Saltsjö-Boo.

Underhållsbeskärning/Kronrensning, skadade och döda grenar tas bort och felriktade grenar justeras för en bra tillväxt.

Kronutglesning, mindre grenar gallras bort i hela kronan, trädet blir inte mindre men upplevs ljusare och luftigare. Vi klättrar i trädet och gör en bedömning av dess kondition.

Kronreducering, trädet behåller sin naturliga form samtidigt som kronans storlek reduceras. För att trädet ska må så bra som möjligt är det bästa att behålla dess naturliga form. Här behöver alltid trädets kondition tas med i bedömningen.

Hamling, ger förutsättningar för lövträd att bli mycket gamla. Den mindre kronan reducerar tillväxten, träden når aldrig full höjd och grenverket förblir ungt. En liten krona gör att även murkna träd kan stå länge utan att blåsa omkull. Lind tål beskärning bäst och Asp sämst, däremellan ryms övriga lövträd.

Beskärning av fruktträd i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm.
Beskärning av fruktträd i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm.

Beskärning av fruktträd. På unga fruktträd är en regelbunden beskärning särskilt viktigt då det sätter grunden för dess framtida utseende och fruktsättning. Äpple och päron görs med fördel under torra vår-vinterdagar och stenfrukt på sensommaren.

Sommarbeskärning eller pincering av unga skott under juli-augusti. Med sommarbeskärning stimuleras inte tillväxten lika mycket som under vårvintern, snittytorna torkar snabbare och risken för sjukdomar blir därför mindre. Vattenskott kan också med fördel gallras under sommar och höst.