TRÄDFÄLLNING

När ett träd blivit sjukt, för gammalt eller för stort på fel plats hjälper vi er att ta ner det. Vid trädfällning är varje situation ny och behöver bedömas. Vi utför både markfällning och sektionsfällning och hjälper till med bortforsling i Nacka, Värmdö och södra Stockholm.

Vi hjälper dig med trädfällning och sektionsfällning i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm. Saltsjö Trädvård hjälper dig med trädfällning och sektionsfällning i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm.
Vi hjälper dig med trädfällning och sektionsfällning i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm. Saltsjö Trädvård hjälper dig med trädfällning och sektionsfällning i Nacka, på Värmdö och södra Stockholm.

Markfällning 

Traditionell trädfällning där vi med precision fäller träd, även svåra träd i trånga lägen. Om ni vill ha hjälp med uppkapning i kubbar, eller bortforsling så ordnar vi det.

Sektionsfällning 

Ibland kan man inte markfälla ett träd, om det till exempel är för trångt eller trädets balans gör att det inte går att fälla på ett säkert sätt. Då tar vi ned trädet bit för bit. Står trädet över byggnader eller annat ömtåligt hissas varje del ned.